ثبت و تعرفه دامنه

ثبت و تعرفه دامنه


 • TLD
  ثبت نام
  انتقال
  تمدید کردن
 • ir
  6000 تومان
  6000 تومان
  6000 تومان
 • com
  180000 تومان
  180000 تومان
  180000 تومان
 • net
  220000 تومان
  220000 تومان
  220000 تومان
 • org
  220000 تومان
  220000 تومان
  220000 تومان
 • biz
  290000 تومان
  290000 تومان
  290000 تومان
 • info
  270000 تومان
  270000 تومان
  270000 تومان
 • co
  460000 تومان
  460000 تومان
  460000 تومان
 • me
  320000 تومان
  320000 تومان
  320000 تومان
 • eu
  220000 تومان
  220000 تومان
  220000 تومان
 • mobi
  430000 تومان
  430000 تومان
  430000 تومان
 • us
  250000 تومان
  250000 تومان
  250000 تومان
 • pw
  265000 تومان
  265000 تومان
  265000 تومان
 • cc
  470000 تومان
  470000 تومان
  470000 تومان
 • tv
  600000 تومان
  600000 تومان
  600000 تومان
 • center
  360000 تومان
  360000 تومان
  360000 تومان
 • company
  410000 تومان
  410000 تومان
  410000 تومان
 • click
  220000 تومان
  220000 تومان
  220000 تومان
 • download
  600000 تومان
  600000 تومان
  600000 تومان

زحل هاست ارائه دهنده خدمات میزبانی وب و دامنه