ثبت و تعرفه دامنه

ثبت و تعرفه دامنه


 • TLD
  ثبت نام
  انتقال
  تمدید کردن
 • ir
  6000 تومان
  6000 تومان
  6000 تومان
 • com
  340000 تومان
  340000 تومان
  340000 تومان
 • net
  380000 تومان
  380000 تومان
  380000 تومان
 • org
  420000 تومان
  420000 تومان
  420000 تومان
 • biz
  420000 تومان
  420000 تومان
  420000 تومان
 • info
  475000 تومان
  475000 تومان
  475000 تومان
 • co
  955000 تومان
  955000 تومان
  955000 تومان

زحل هاست ارائه دهنده خدمات میزبانی وب و دامنه