ثبت و تعرفه دامنه

ثبت و تعرفه دامنه


 • TLD
  ثبت نام
  انتقال
  تمدید کردن
 • ir
  6000 تومان
  6000 تومان
  6000 تومان
 • com
  135000 تومان
  135000 تومان
  135000 تومان
 • net
  175000 تومان
  175000 تومان
  175000 تومان
 • org
  190000 تومان
  190000 تومان
  190000 تومان
 • biz
  225000 تومان
  225000 تومان
  225000 تومان
 • info
  215000 تومان
  215000 تومان
  215000 تومان
 • co
  380000 تومان
  380000 تومان
  380000 تومان
 • me
  260000 تومان
  260000 تومان
  260000 تومان
 • eu
  160000 تومان
  160000 تومان
  160000 تومان
 • mobi
  340000 تومان
  340000 تومان
  340000 تومان
 • us
  195000 تومان
  195000 تومان
  195000 تومان
 • pw
  205000 تومان
  205000 تومان
  205000 تومان
 • cc
  500000 تومان
  500000 تومان
  500000 تومان
 • tv
  485000 تومان
  485000 تومان
  485000 تومان
 • center
  285000 تومان
  285000 تومان
  285000 تومان
 • company
  320000 تومان
  320000 تومان
  320000 تومان
 • click
  170000 تومان
  170000 تومان
  170000 تومان
 • download
  495000 تومان
  495000 تومان
  495000 تومان

زحل هاست ارائه دهنده بهترین خدمات میزبانی وب و دامنه